Archiwum strony 26 września 2018. imieniny: Justyna, Łucja, Cyprian
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego
Pl. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
e-mail: usc@stoczek-lukowski.pl
tel. 25 797 00 60

Z-ca Kierownika USC
Marzena Madej

Link- dokumenty USC